Skolemiljøutvalet

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representert. Skolemiljøutvalet skal vera samansett slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skolemiljøutvalet 2022-2023 
Elevar 
Jannicke Stenberg2ST
John Bjørnar Eggen Sæther2TØ
Vara 
Ingeborg Saltrø Polden1ST2
Andreas Roaldset3AU
Tilsette 
Hilde Andersenrektor
Kristin Holtenass. rektor
Anders Mellingverneombod
Vara 
Katrine Schei BergheimPlasstillitsvald 

 

Snarvegar