Foreldrepålogging

Visma InSchool er ein stor del av skolekvardagen for elevane. Føresette har tilgang til systemet og kan følgje opp gjennom informasjonen som det blir gitt tilgang til. 

Les meir om VIS og foreldrepålogging her: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/elev-pc-og-ikt/visma-inschool

Videoen under gir deg ei innføring i systemet:

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte

 

Snarvegar