Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta er eit tilbod til ungdom som ikkje er i opplæring eller i arbeid.

Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som tilhører målgruppa får tilbod om opplæring, arbeid andre kompetansefremjande tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse. Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregåande opplæring.

OT-rådgjevar for Surnadal, Aure og Smøla er Liv Marit Berset. 

Snarvegar

Kontakt