Miljøfyrtårn

Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Surnadal vidaregåande skole skal jobbe aktivt og systematisk for å sikre elevane eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å vere Miljøfyrtårn inneberer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Miljøfyrtårn har tilpassa krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter ein uavhengig vurdering. Det leveres årlege miljørapportar og kvart tredje år blir virksomheita resertifisert. Vi kallar det å ta miljøansvar i praksis!

Surnadal vgs har ei arbeidsgruppe som skal arbeide aktivt med Miljøfyrtårn.

 

Miljøfyrtårn

Snarvegar