Ungdata-undersøkinga

I 2022 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Møre og Romsdal blant elevar i den vidaregåande skulen.  

Skriv ut

Føremålet med undersøkinga er å gje ungdom ei moglegheit til å fortelje lokale politikarar og styresmakter om korleis det er å vekse opp i dag, og å gje kunnskap som kommunen kan bruke i arbeidet sitt med å gjere ungdommen sin oppvekstsituasjon betre. Ein får forskingsdata som gjev meir kunnskap om unge sin oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid. 

Sidan 2010 har over 800 000 unge i nesten alle kommunane i landet delteke i Ungdata. Ungdata gjev eit godt innblikk i korleis det er å vere ung i Noreg i dag.

Undersøkinga vil bli gjennomført ved Surnadal vgs i løpet av veke 10.

Vedlagt finn ein ytterlegare informasjon om undersøkinga.

Dokumenter

Kontakt