Tilbake til ein meir normal kvardag

Regjeringa opphevar påbodet om smittevernfaglig forsvarleg drift i covid-19 forskrifta. Det betyr at barn, elevar og tilsette kan gå tilbake til ein meir normal barnehage- og skulekvardag.

Skriv ut