Samtaleguide for foreldre med russ

Hei foreldre og føresette!

Arbeid med ei inkluderande russetid prioriterast av Surnadal vgs og alle andre vidaregåande skolar i fylket. Rogaland fylkeskommune har denne fine ressursen til foreldre om russ. Det blir arbeidd med å lage ei tilsvarande side for vårt fylke. Inntil vidare kan de sjå på denne. 

Skriv ut

Kontakt