Informasjonsmøte til føresette på vg1 og vg2

Tysdag 7. september kl. 18-20 inviterer vi føresette til elevar på vg1 og vg2 til informasjonsmøte i kantina ved Surnadal vidaregåande skole.

Skriv ut

Agenda:

1. Velkommen

2. Informasjon frå ungdomsteamet

3. Om skolen

4. Kommunikasjon og informasjonsflyt

a. Heimeside og sosiale medier

b. VIS, Itslearning og Teams

5. Foreldresamarbeid

a. Vurdering

b. Fråværsgrense

c. Ordensreglementet

d. Elevane sitt skolemiljø

6. Rådgjevingstenesta

7. Orientering om skoleutvalet (føresette til vg1-elevar skal velje ein representant og ein vararepresentant til skoleutvalet)

8. Val til skoleutvalet
 

Klassevis samling til slutt. Enkel servering.
 

Velkommen!