Informasjonsmøte for føresette vg1 og vg2 måndag 5. september

 

Takk for oppmøte på foreldremøtet! Lysbileta som vart nytta finn de no lengre nede på sida her :)

 

Måndag 5. september kl. 18-20 inviterer vi føresette til elevar på vg1 og vg2 til informasjonsmøte i kantina ved Surnadal vidaregåande skole.

Skriv ut

Agenda

 1. Velkommen
 2. Informasjon frå ungdomsteamet
 3. Om skolen
 4. Kommunikasjon og informasjonsflyt
  1. Heimeside og sosiale medier
  2. VIS og Teams
 5. Skolekvardag
  1. Elevane sitt skolemiljø
  2. Ordensreglementet
  3. Fråværsgrense
  4. Vurdering
  5. Foreldresamarbeid
 6. Rådgjevingstenesta

  Vg2 går til klasseromma
   
 7. Orientering om skoleutvalet (føresette til vg1-elevar skal velje ein representant og ein vararepresentant til skoleutvalet)
 8. Val til skoleutvalet

         Vg1 går til klasseromma

Velkommen!

 

Dokumenter

Kontakt