Informasjon i samband med positiv hurtigtest

Ein elev ved skolen har testa positivt på hurtigtest i går, søndag 19. september. Dette vart vi kjende med no i kveld.

Skriv ut

Vi har forståing for at ei slik hending gjer at elevar og føresette blir bekymra. Nødvendige tiltak er satt i verk i samråd med kommuneoverlege og i tråd med nasjonale anbefalingar. 

Det settast ikkje inn ytterlegare tiltak i klassen/på skolen utover låg terskel for hurtigtest. Elevar/tilsette med symptom held seg heime og testar seg før dei kjem på skolen igjen. 

Om smittesituasjonen utviklar seg negativt vil andre tiltak bli aktuelle.