Informasjon frå kommuneoverlegen

Surnadal kommune har gått gjennom beredskapen mot atomulykker i forbindelse med hendingene i Ukraina, der nyoppstått risiko for mulig atomhendelse har vært omtalt etter krigsutbruddet i slutten av februar måned.

Skriv ut

Kommunen benytter derfor anledningen til å gi informasjon om hva beredskapen går ut på og om hvilken nytte særskilte jod-tabletter kan ha. Kommunen har plassert ut slike jod-tabletter på skolens område.

Hvis det skulle bli nødvendig, skal skolen iverksette tiltak etter anmodning fra kommuneoverlegen, eller direkte fra Kriseutvalget for atombereskap.

Bakgrunn
Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor har Helsedirektoratet bedt landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Samtykke for elever under 16 år

Elever under 16 år trenger samtykkeerklæring fra begge foreldra/foresatte for å få utdelt tablettene. De elevene det gjelder, blir kontaktet  av skolen om utfylling av samtykkeskjema. Personer med allergi mot jod eller spesielle sykdommer, f eks i skjoldbruskkjertelen, skal ikke ta jodtabletter uten i samråd med fastlegen.

Varsling om atomhendelse og beskyttelsestiltak

Ved ei eventuell atomulykke  vil målestasjoner raskt fange opp lekkasje til atmosfæren. Ei atomsky vil deretter  kunne bli varslet av myndighetene, slik at det vil være mulig å forberede seg. De viktigste tiltakene vil være  å følge råd fra Kriseutvalget for atomberedskap. Det kan bety at vi bør holde oss innendørs og stenge ned ventilasjonen, legge vekk brukt yttertøy og sko, hvis tøyet og skoene kan ha vært eksponert for nedfall. Informasjon om inntak av jodtabletter kan bli gitt til personer under 40 år.

Jod-tabletter

Jodtabletter er legemiddel og skal oppbevares låst i medisinskap. Tablettene skal bare inntas  etter instruks fra Kriseutvalget for atomberedskap. Da skal de inntas. Ikke ellers. Elever som har jod-tabletter i hjemmet, skal ikke innta tablettene to ganger. Oppgitt dosering skal følges.

Jod-tablettene skal oppbevares på skolen for utdeling ved behov i skoletida. Skulle det oppstå behov i fritida, vil det bli opprettet en ordning med utdeling fra lageret på skolen til skolens elever.

Mer informasjon om stråling og strålevern finnes her: https://dsa.no/