Skoleutvalet 2020-2021

Her er namnet på representantane i skoleutvalet for skoleåret 2020-2021.

Skriv ut

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval.

Skoleutvalet er eit rådgjevande organ for skolen, med eit spesielt ansvar i høve til kvalitetsarbeid ved skolen.

Skoleutvalet på Surnadal vgs skoleåret 2020-2021 består av:

ELEVAR:
Mathilde B. Vikan 3ST1 mathildesofiebvikan@gmail.com 
Rebekka Mikkelsen 2ST2 rebekka.mikk@gmail.com 
 
 VARA:
 Aurora D. Berle 1ST1
 Lars Kristoffer K. Moen 2AU1
 Guro Moen 3PB1
 
 TILSETTE
 Alf Dypbukt (plasstillitsvalgt) alf.dypbukt@mrfylke.no 
 
 LEIINGA
 Mons Otnes (rektor) mons.otnes@mrfylke.no 
 
 FØRESETTE
 Anne Lise Wullum anne.lise.wullum@surnadal.kommune.no 

 VARA
 Laila Buskenes Aune
 
SAMFUNNSKONTAKTAR
Jon Brønstad
Råg Ranes