Plan for raudt nivå etter jul

Klassane møter på skolen frå 4. januar etter følgjande oppsett. Der rom treng å spesifiserast står dette i parantes:
 

 

Skriv ut

Studiespesialisering:
Veke 1: 1ST1 (A313) og 2ST (kantina).

Veke 2: 3ST1 (kantina), 3ST2 (A313) og 3PB1 (A217).

Yrkesfag: 
Tysdag 4. januar: 1HO1. Vidare annakvar dag.

Tysdag 4. januar: 2AU1 (B152) og 2TØ1 (B151). Vidare annakvar dag.

Kvar dag: 1EL1, 1TP1 og 1BA1 (første oppmøtedag er tysdag 4. januar).  

Onsdag 5. januar: 2BU1 (B018) og 2HE (B017). Vidare annakvar dag.

Onsdag 5. januar: 2IN1 (B117) og 3AU. Vidare annakvar dag.

Undervisninga for STO-elevane går som normalt etter jul.

 

Elevane kan hente utstyr og uavhenta hurtigtestar måndag 3. januar, vi har ope frå 08.00 - 15.30.

Denne plana kan bli forlenga, evt. med justeringar. Vi følger med på kva som skjer på nyåret.