Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk arrangeres torsdag 4. november. 

Skriv ut

Sør-Afrika er eit av dei mest urettferdig landa i verda, med enorme forskjellar mellom fattig og rik. Kva del av byen, eller kva hudfarge ein blir fødd med, bestemmer for mange kva moglegheiter ein får i livet. Vald og rasisme er utbreidd.

Årets prosjekt skal skape moglegheiter og hjelpe ungdom å handtera vanskelege opplevingar.

Eit dagsverk kostar 400,- 

Du kan lese meir om elevaksjonen i linken under. 

Snarvegar