Munnleg eksamen våren 2021

For avgangselevar på studieførebuande og påbygg i vidaregåande skole vil like mange som vanleg kome opp til munnleg eksamen denne våren. Munnleg-praktisk og praktisk eksamen vil ikkje bli gjennomført.

Skriv ut

Les heile pressemeldinga frå Regjeringa i linken under.