Klage på standpunktkarakterar

Her finn du informasjonen du treng dersom du vil klage på standpunktkarakterar. 

Skriv ut

Du kan klage på standpunktkarakterar dersom du meiner at dei som har sett karakterane ikkje har fulgt reglane. Du kan også klage dersom du ikkje har fått standpunktkarakter.

Fristen for å klage på vedtak som gjeld standpunktkarakterar er 10 dagar. Fristen gjeld frå dagen du har fått karakteren.

Klagen må fremjast skriftleg og underskrivast av klagaren. Klagen skal leverast til skolen. 

Det er ikkje muleg å klage på undervegsvurdering.

Link til skjema for klage og meir informasjon om klagebehandling finn du i linken under: