Gult nivå frå onsdag 20.1

Vidaregåande skular går over til gult nivå på trafikklysmodellen frå onsdag 20. januar.

Skriv ut

Alle elevar og tilsette møter som vanleg på skulen og vi følgjer ordinær timeplan, både når det gjeld undervisning og bruk av rom.

Gjer merksam på at fellesareala på skulen då kan nyttast igjen.

Det er framleis svært viktig med «Koronadisiplin». Hugs handvask når du kjem og før du drar heim. Pultar og stolar skal vaskast ved skifte av rom. Er du sjuk, skal du ikkje møte på skulen. 

Velkomen tilbake til gult nivå! 

 

 

Snarvegar