Forlengar unntak frå fråværsreglane

Regjeringa har vedteke å forlenge dei førebelse unntaka frå regelverket om fråvær ut skoleåret 2020-2021. 

Skriv ut

Det betyr at elevar som har fråvær av helsegrunnar slepp å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Elevar under 18 år må få fråværet dokumentert av føresette.