Føresettetilgang til Skolearena

Føresettetilgangen i Skolearena gjev tilgang til fråværet til eleven, og vurderingar og vurderingsresultat som lærarane har registrert.

Skriv ut

For å få tildelt tilgang må føresette logge seg på www.skolearena.no/iea og klikke "Ny foresattebruker".

Her kan foreldre/føresette sende inn ein forespørsel om å få tilgang til systemet. Det er kontaktlæraren som godtek eller avviser ein forespørsel.

Når eleven fyller 18 år, mister føresette denne tilgangen. Eleven kan velge å gi samtykkeerklæring for å gi føresette innsyn etter fylte 18 år. Ta kontakt med administrasjonen om dette er aktuelt. 

Kontakt