Skolekantina

Skolekantina er open kvar dag frå kl 07.50 til 13.00.

Det skal vere ro og orden i kantina, og vi ber om at du ryddar etter deg. Nyttar du kantina etter kl.13, ønskjer vi at du hengjer opp stolen etter deg. 

Skolen spanderer gratis frukt kvar tysdag og torsdag. 

Kantina er ei privat bedrift der Bente Heggset er drivar. Elevane skal rette seg etter reglar frå kantinedrivar.