Helsetenester

Skolehelsetenesta finn du i 1. etg ved garderobane i A-bygget. Helsesjukepleiar Ingunn Foss Brekke, førebyggingsrådgjevar Marit Meisingset og ungdomskontakt Kristin Børset har open trefftid kvar tysdag, onsdag og torsdag. 

Tidspunkt:
Tysdag: Kristin kl 10.00 – 14.00.
Onsdag: Marit kl 09.00 – 13.00 (etter avtale)
Torsdag: Ingunn kl 10.00 – 14.00.

Helsesjukepleiar tek seg av tema som:

 • Samliv, seksualitet og seksuelt overførbare sjukdommar.
 • Kan skrive ut resept på prevensjon. Gratis kondomer.
 • Graviditet/abort. Graviditetstest.
 • Andre utfordringar knytta til helsa di.

Alle er tilgjengeleg for å snakke om:

 • Alkohol/rus, tobakk
 • Kosthald, spiseproblem
 • Tilpasning i skulen
 • Mistrivsel
 • Vanskeleg livssituasjon
 • Angst og depresjon
 • Vald, overgrep
 • Mobbing, skulemiljøet
 • Familieforhold, vennskap
 • Bistand til aktivitet (Kristin)
 • Med meir  

Ingen tema er for store og ingen er for små! 

ALLE TRE HAR TEIEPLIKT!

ALL hjelp er gratis, ingen henvisning er nødvendig. 

Telefonnummer: 

Ingunn: 468 78 259

Marit: 917 69 241

Kristin: 911 59 310   Facebook: Ungdomskontakt Kristin

HELSESTASJON FOR UNGDOM
På helsestasjon for ungdom kan du treffa helsesjukepleiar, jordmor og lege. Tenesta er for alle unge frå 13-25 år. Vi har lokaler i kjellaren på Surnadal ungdomsskole.

Åpningstid: Tysdagar frå kl 12.45 - 14.30

Du hjarteleg velkommen til oss!