Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Yrkesfag > Teknologi og industrifag > Vg2: Industriteknologi

Vg2: Industriteknologi

Vg2: Industriteknologi

Industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk – og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne industrien er preget av kontinuerling teknologisk utvikling med en økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Produksjon og industriteknikk skal bidra til utvikling av kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal fremme helhetlig forståelse for produksjonsprosesser og miljø og legge grunnlag for tverrfaglig tenkning.

Programfagene skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje. Opplæringen skal bidra til kompetanse i drift og vedlikehold av maskiner og produksjonslinjer. Programfagene skal fremme elevens forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt i opplæringen.

Opplæringen skal gi grunnlag for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Videre skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav til kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge til rette for selvstendig arbeid og utvikling av kulturforståelse, samarbeids- og kommunikasjonsevne.