Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Yrkesfag > Teknologi og industrifag > Vg1: Teknologi og industrifag

Vg1: Teknologi og industrifag

Vg1: Teknologi og industrifag

Dette er første året i utdanningsprogrammet for Teknologi og industrifag.

Skal sørge for ei brei teknisk fagplattform.

Eleven skal utvikle praktisk dugleik, fagleg innsikt og kritisk vurderingsevne.

Opplæringa skal vere yrkesrelatert og førebu eleven på yrke med høg endrings- og omstillingstakt.

Fellesfag: 12 timar 

5 timar engelsk
2 timar kroppsøving
3 timar matematikk
2 timar naturfag

Felles programfag 17 timar

5 timar konstruksjons- og styringsteknikk
7 timar produksjon og tenester 
5 timar produktivitet og kvalitetsstyring

6 timar yrkesfagleg fordjuping