Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialisering

Du har følgande valg på Surnadal vgs, avd. studiespesialisering:

Vg1: Studiespesialisering

Vg2 og Vg3: Realfag

Vg2 og Vg3: Språk, samfunnsfag og økonomi

  • Du som vel studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.
  • Første året kan du velje å starte med berre fellesfag. Andre året vel du fordjuping innan eitt av programområda realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
  • Du kan også velje programfag frå andre studieførebuande utdanningsprogram (t.d. toppidrett) og programfag frå andre programområde i eige utdanningsprogram.
  • Utdanningsprogrammet gjev det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskolar og universitet. Alt etter kva for programområde og kva programfag du vel, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye kva for fagkombinasjonar som blir kravd før du gjer valet ditt av programområde og fag.
  • Ta kontakt med rådgjevar eller avdelingsleiar om du har spørsmål omkring valg av programområde og fagkombinasjonar.

Kontaktpersonar

Harald Anders Iversen
fagleiar
71 28 44 10 / Mob. 911 64 336
Send e-post