Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Om skolen > Miljø

Miljø

Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn

Surnadal vidaregåande skole skal jobbe aktivt og systematisk for å sikre elevane eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å vere Miljøfyrtårn inneberer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Miljøfyrtårn har tilpassa krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter ein uavhengig vurdering. Det leveres årlege miljørapportar og kvart tredje år blir virksomheita resertifisert. Vi kallar det å ta miljøansvar i praksis!

Surnadal vgs har ei arbeidsgruppe som skal arbeide med Miljøfyrtårnarbeid.

-

-

 

Dokument

Miljømerking
PDF-dokument - 62,70 kB
Avfallsinstruks
PDF-dokument - 400,99 kB
Miljørapport 2017
PDF-dokument - 685,26 kB
Miljørapport 2016
PDF-dokument - 143,83 kB