Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Nyheiter

NYTT TILBOD I SKOLEKANTINA!

Skolekantina ved Surnadal vgs har mange freistingar for både elevar og tilsette, og det siste nye er ein flott salatbuffet med variert innhald.

Les meir

Skidag

Den årlege skidagen ved Surnadal vidaregåande skole er planlagt til onsdag 15. mars. Oppdal og Nordmarka er dei to alternativa i år.

Les meir

Berbare PC'ar til alle elevar på vg1 studiespesialisering

Frå skuleåret 2006-2007 vil alle elevar på vg1 studiespesialisering bruke eigne berbare PC'ar. I løpet av ein periode på tre år er det planen at ordninga skal innførast for alle elevane på skulen.

Les meir

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga, tidlegare Elevinspektørane, er no gjennomført ved Surnadal vidaregåande skole. Resultata på skolenivå vil bli gjort kjent for lærarar og elevar i veke 10.

Les meir

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring

Dei strukturelle endringane i kunnskapsløftet inneber at det blir 12 utdanningsprogram, 9 yrkesfaglege og 3 studieførebuande utdanningsprogram.

Les meir

Surnadal vidaregåande skole tilbyr toppidrett.

Toppidrett er eit valfritt programfag frå utdanningsprogram for idrettsfag som også kan veljast av elevar på andre utdanningsprogram.

Les meir

Nyhetsartikkel på nyhetssiden

Dette er innholdstypen "nyhetsartikkel". Den har Tittel, ingress og brødtekst + bilde. Bildet vil komme til høyre og venstre side annenhver gang.

Les meir