Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Elevtenester > Læringsstøttande prøvar

Læringsstøttande prøvar

Surnadal vidaregåande skole

Læringsstøttande prøvar

For vidaregåande skole utarbeider direktoratet læringsstøttande prøver i lesing, rekning og engelsk for Vg1. Desse prøvane gir læraren grunnlag for læringsfremjande tilbakemeldingar til elevar på alle nivå, og erstattar dei tidlegare kartleggingsprøvane.
 
Læringsstøttande prøver med tilhøyrande rettleiingsmateriell gir skolen og lærarane informasjon om kva elevane meistrar, og kva dei må ha hjelp til å arbeide vidare med. Resultata skal brukast til å gi elevane tilbakemeldingar undervegs i opplæringsløpet og danne grunnlag for tilpassa opplæring.

 

Utdanning_3